Pojistka

Písemná doložka neboli potvrzení. Pojistitel jím stvrzuje, že došlo mezi ním a pojištěncem k uzavření pojistné smlouvy. A tím i ke vzniku právního vztahu. Z něho pak vyplývají pro obě strany určitá práva i povinnosti

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA