Platnost pojištění

Určitá doba, na kterou je pojištění sjednáno.