Následné pojistné

Jedná se o druhou a každou další platbu následující po první platbě pojistného.

K té může docházet za čtvrt roku, za pololetí nebo za rok. Záleží pouze na ujednání splátek v pojistné smlouvě. V případě, že nedojde k jeho uhrazení, má pojistitel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení.