Limity pojištění

V případě, že dojde ke škodní události, označuje limit nejvyšší hranici plnění pojišťovnou. Limit souvisí vždy s jednou pojistnou událostí nebo s celým obdobím. Často s ním souvisí také výše pojistného.