Indexová doložka

Jedná se o dodatek k pojistné smlouvě. Na jejím základě se každý rok zvyšuje pojistné i sjednaná pojistná částka.

Indexovou doložkou disponuje i smlouva o povinném ručení.

Změny indexové doložky závisí na růstu indexu spotřebitelských cen. Jeho změny vyhlašuje Český statistický úřad.