Frekvence placení pojistného

Jedná se o údaj, který vyjadřuje četnost plateb pojistného. Každý klient by měl mít možnost se s pojistitelem dohodnout na tom, jak často bude platit pojistné.

Také u nejlevnějšího povinného ručení máte stejné podmínky, jako u dražších pojistek.

Typické jsou půlroční nebo roční platby, ale mohou být dle sjednané smlouvy i měsíční nebo čtvrtletní. Většina pojišťoven přitom preferuje a zvýhodňuje nižší četnost plateb.

Pojištěný má možnost frekvenci plateb kdykoliv měnit, a to buď osobně na pobočce, u pojišťovacího poradce nebo na zákaznické lince dané pojišťovny.

Výhodné pojistné lze získat i u havarijního pojištění na auto.