Doba vzniku pojistné události

Jedná se o časově vymezený okamžik, ve kterém došlo k pojistné události. Nejčastěji se jedná o vlastníkem vozidla zaviněnou autonehodu.

Díky našemu srovnávači si můžete sjednat nejvýhodnější povinné ručení na trhu.

Porovnat ceny povinného ručení >

Se skutečností, jenž v této tobě nastala, souvisí povinnost pojistitele zaplatit vzniklou škodu. Klient má právo, aby byla škoda zaplacena až do výše jeho pojistné částky.