Doba vzniku pojistné události

Časově vymezený okamžik, ve kterém došlo k pojistné události. Nejčastěji se jedná o vlastníkem vozidla zaviněnou autonehodu.

Se skutečností, jenž v této tobě nastala souvisí povinnost pojistitele zaplatit vzniklou škodu. Klient má právo, aby byla škoda zaplacena až do výše jeho pojistné částky.