Jak dlouho se nabíjí autobaterie –⁠ jak ji nabít?

Vybitá autobaterie jednou za čas potká každého řidiče – ať už vinou mrazu, dlouhé odstávky vozu nebo vlastní chybou. Za jak dlouho se nabije autobaterie? A jak do ní zapojit nabíječku?

O dobíjení autobaterie za jízdy se stará akumulátor v autě. Jakmile vůz jede, baterie se nabíjí. Pokud dlouho stojí na jednom místě, baterie se samovolně pomalu vybíjí.

To pro ni není dobré – v ideálním případě by měla být stále zcela nabitá, jinak ztrácí kapacitu. Stejně tak jí neprospívají krátké jízdy, během kterých se nestihne dobít. Autu i motocyklu by se tedy měly pravidelně dopřávat dostatečně dlouhé vyjížďky.

Koho potká vybitá baterie na cestách, může využít startování přes kabely nebo se obrátit na autoservis či pojišťovnu, u níž má sjednané pojištění auta. Třeba klienti Moje Allianz či pojišťovny Axa mohou zavolat asistenční službu a pomoc přijede téměř okamžitě.

Nabíjení autobaterie – postup

Pokud se baterie vybije, auto nenastartuje. Děje se tak například poté, co auto stálo celou zimu nenastartované v garáži, nebo když řidič ráno zjistí, že nechal celou noc rozsvícená světla.

Existuje několik způsobů, jak nabít autobaterii doma –⁠ buď klasickou starou nebo automatickou nabíječkou. Stará nabíječka autobaterií dobíjí proudem, jehož hodnota se rovná jedné desetině kapacity autobaterie.

To znamená, že pokud se na počátku jedná o úplně vybitou autobaterii, potrvá nabíjení 10 hodin. Dále člověk nesmí zapomenout bedlivě sledovat měřák a kabely včas odpojit, jinak dojde k přebití autobaterie.

Automatické nabíječky jsou podstatně modernější, a tak tolik pozornosti a obezřetnosti nevyžadují. Při připojení baterie si sami vyhodnotí její stav, nabijí ji a poté se automaticky přepnou do udržovacího režimu.

Dobíjení autobaterie pokračuje i v udržovacím režimu, ovšem jen za velmi nízkého proudu, takže se nemůže stát, že by došlo k přebití autobaterie.

Jak správně nabíjet autobaterii AGM či gelovou? Na ty se musí používat speciální nabíječky určené pro tyto technologie. V opačném případě dojde k poškození baterie.

Za jak dlouho se nabije autobaterie?

Jak dlouho se nabíjí autobaterie, závisí na velikosti autobaterie a také na typu nabíječky. Jak článek uvádí výše, stará nabíječka autobaterií dobíjí proudem o hodnotě rovnající se jedné desetině kapacity autobaterie.

Z toho lze učinit výpočet doby nabíjení autobaterie. Pokud se na počátku jedná o úplně vybitou autobaterii, potrvá to 10 hodin. Při používání staré nabíječky autobaterií je potřeba být trpělivý a obezřetný.

Kromě toho, že u staré nabíječky autobaterií celý proces probíhá dlouho, člověk nesmí zapomenout na včasné odpojení, jinak dojde k přebití autobaterie. Musí tedy pečlivě sledovat měřák a vědět, jak dlouho nabíjet autobaterii.

Automatické nabíječky si stav napětí zjišťují samy. Zařídí co nejlepší nabití autobaterie a následně se samy vypnou a rozsvítí kontrolku, že je hotovo. Obecně lze výpočet doby nabíjení autobaterie stanovit na 4 až 10 hodin.

Jak poznat nabitou autobaterii?

Než se řidič pustí do dobíjení autobaterie, měl by si ověřit její skutečný stav. Existují 2 způsoby, jak na to – změřením napětí či hustoty elektrolytu. Měření se provádí minimálně několik hodin po jízdě či nabíjení, kdy už jsou hodnoty zcela stabilní.

Jak poznat nabitou autobaterii pomocí hustoměru?

 • hustota elektrolytu 1,26 až 1,28 g/cm3 – nabitá baterie
 • hustota elektrolytu 1,24 až 1,25 g/cm3 – nabitá baterie, ale ne zcela
 • hustota elektrolytu nižší než 1,24 g/cm3 – úplně vybitá autobaterie

Jak poznat nabitou autobaterii pomocí voltmetru?

 • napětí vyšší než 12,6 V – nabitá baterie
 • napětí 12,4 V až 12,6 V – nabitá baterie, ale ne zcela (stačí to však k nastartování)
 • napětí nižší než 12,4 V – autobaterii je třeba okamžitě dobít

Optimální nabíjecí napětí nabíječek je uvedeno u externích nabíječek. Zpravidla maximální nabíjecí napětí autobaterie nesmí přesáhnout 14,8 V. Jak dlouho nabíjet autobaterii záleží na její velikosti a na typu nabíječky.

U starších údržbových baterií majitel navíc musí pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytu. Pokud se nenachází mezi ryskami doporučeného objemu elektrolytu, musí se doplnit správné množství destilované vody.

Poznat nabitou autobaterii, konkrétně potíže s dobíjením, pomáhají také kontrolky v autě.

Jak odpojit autobaterii z auta?

Před začátkem nabíjení bezúdržbové baterie se doporučuje odpojení autobaterie. Člověk by se měl ujistit, že vypnul všechny spotřebiče ve voze a že je v pořádku dobíjecí systém. Někdy je totiž poškozen alternátor nebo kabely od autobaterie.

Pro odpojení autobaterie si člověk musí připravit nářadí pro demontáž svorek z kontaktů a pro odstranění fixačních šroubů, které baterii drží. U většiny osobních vozidel se autobaterie nachází v prostoru motoru.

Jak odpojit autobaterii z auta? Nejdříve se odepne záporný kabel (má černou barvu a znaménko mínus), poté kladný. Následují držáky, které baterii brání v samovolném pohybu při jízdě. Pro jejich opětovnou instalaci neuškodí si zapamatovat, jak byly připevněny.

Následně už nic nebrání vyjmutí akumulátoru. Kvůli elektrolytu, který se v něm nachází, se musí nosit a nabíjet ve vodorovné poloze kontakty nahoru, ideálně za použití ochranných rukavic.

Jak zapojit autobaterii na nabíječku?

Ideálním způsobem, jak nabít autobaterii doma, je mimo auto a zároveň v žádné nevětrané místnosti – při nejlepším tedy někde venku. Jakmile je autobaterie venku z auta, další postup už je poměrně jednoduchý.

Takže jak zapojit autobaterii na nabíječku? Nejprve se připevní kladný pól (červený kabel) a poté záporný pól (černý kabel). Svorky musí být uchycené pevně, aby nehrozilo, že upadnou. Pak lze nabíječku připojit do sítě.

U starších typů se před nabíjením musí povolit šroubovací zátky, aby mohl unikat plyn. Rovněž člověk nesmí zapomenout doplnit destilovanou vodu, aby sahala po rysku. Některé nabíječky vyžadují, aby uživatel zvolil správný typ baterie a její napětí, jiné to ale zvládají samy.

Jak zapojit autobaterii do auta?

Po dokončení nabíjení bezúdržbové autobaterie postup probíhá opačně. Nejprve se vypojí nabíječka ze sítě, poté se odejmou svorky. Také není od věci zkontrolovat, případně lehce oškrábat kontakty jak na baterii, tak i na svorkách původních kabelů.

Na obě styčná místa lze nanést tenkou vrstvu vazelíny, čímž se zabrání oxidaci na svorkách. Pak už je možné vrátit autobaterii do auta a pečlivě ji zajistit proti pohybu. Při zapojování kabelů vozu se nejprve připevní kladná svorka (červená), pak záporná (černá).

Po připojení autobaterie by měl řidič vyzkoušet, zda všechny elektronické funkce správně fungují. Musí si znovu nastavit hodiny, uložit si oblíbené rozhlasové stanice a obnovit další data, která se při odpojení baterie vymazala.

Jak nabíjet autobaterii v autě?

Některé nabíječky umožňují nabíjení autobaterie bez odpojení, tzn. za připojení k elektrické síti vozu. Z bezpečnostních důvodů je však dobré odpojit alespoň přívodní kabely (postup viz výše).

Kdo si ohledně nabíjení autobaterie bez odpojení není jistý, může se jednoduše podívat do manuálu daného vozu. U každého totiž člověk musí postupovat trochu jinak.

Jak správně nabíjet autobaterii v autě si lze přečíst například v manuálu ke Škoda Octavii:

 • před nabíjením je akumulátor potřeba odpojit, ale je možné nabíjení autobaterie v autě
 • nabíjení neodpojené baterie musí probíhat pod malým proudem (tzn. pomocí moderních chytrých nabíječek, případně proudem o hodnotě 1/10 celkové kapacity autobaterie)
 • při rychlonabíjení se doporučuje akumulátor odpojit, případně ho svěřit servisu
 • rychlonabíjení se nedoporučuje pro uzavřené baterie bez víček

Někteří výrobci aut nabíjení autobaterie v autě zásadně nedoporučují. Radí odpojit ji bez výjimky vždy a kromě toho ji vyndat mimo vozidlo. Chrání se tak pro případ komplikací spojených s nabíjením neodpojené baterie.

Ve starých údržbových bateriích vzniká vodík. Při nabíjení se proto nesmí nechat otevřené víko, kdyby totiž došlo k nadměrnému nahromadění vodíku v baterii, mohla by explodovat.

Za jak dlouho se vybije autobaterie?

Vybitá baterie u auta je obvykle vinou řidiče, když například u staršího vozu, který si neumí regulovat svícení, nechá přes noc puštěná světla. Také mráz není pro akumulátor dobrý a zpravidla vede k vybíjení.

Baterie se vybíjejí tak trochu i samy od sebe, protože v nich bez přestání probíhají elektrochemické reakce. Časem ve vybité části dochází k nevratnému poškození, a tím i ke snížení výkonu a kapacity autobaterie. 

Jak již článek uvádí výše, automaticky dochází k dobíjení autobaterie za jízdy. Za jak dlouho se vybije autobaterie při nepoužívání auta? To záleží zejména na těchto aspektech:

 • stáří autobaterie
 • okolní podmínky (již zmíněná teplota)

Někteří výrobci uvádějí, že pokud autobaterie není příliš stará a funguje tak, jak má, auto může stát i 2 měsíce, aniž by se vybila. Přesto se při odstávce delší 2 až 3 týdny doporučuje alespoň odpojit záporný pól.

Ideální ovšem je úplné odpojení autobaterie a uskladnění třeba v garáži. Pozor ovšem na skutečnost, že jí víc než zima škodí teplo. Obecně se jako ideální teplota pro uskladnění uvádí 10 až 15 °C, při vyšších číslech je samovybíjení rychlejší.

Akumulátor v autě se vybíjí také tehdy, když si člověk v nenastartovaném autě pouští rádio. Je to oblíbená praktika například v kempech, kde není elektřina, nebo jednoduše při delším čekání na parkovišti.

Za jak dlouho hrozí vybitá baterie u auta při používání rádia? To záleží zejména na hlasitosti hudby. Při běžném poslechu může rádio hrát i 3 dny, při hlasitém hraní je tato doba kratší. Také v tomto případě má vliv i stáří a kvalita baterie.

Čemu se nevyhnou ani moderní vozy, je to, že každá autobaterie holt jednou zestárne. Její průměrná životnost je 4-6 let v závislosti na způsobu užívání. A starou autobaterii je třeba zcela vyměnit.