Kontrolky v autě – co znamenají výstražné kontrolky v autě?

Rozsvícené kontrolky na palubní desce potkaly snad již každého řidiče. Běžně svítí různými barvami a každý znak přirozeně znamená jiný problém, který ve vozidle nastal. Mohou tak napomoci vyřešit preventivně potíže, kvůli kterým by automobil musel do servisu. Jak se tedy má řidič zachovat, pokud se rozsvítí jedna konkrétní kontrolka? Jak se dají tyto oznámené problémy řešit?

Význam kontrolek v autě dělá problém hlavně začínajícím řidičům. Zjistit, co znamenají kontrolky v autě není nic obtížného, navíc všechna auta mají kontrolky podobné.

Pro všechny případy se vyplatí mít sjednané havarijní pojištění.

Spočítat cenu havarijního pojištění >

Princip jejich fungování se také snaží o jednoduchost, a tak jsou problémy vysvětleny většinou intuitivními znaky, které jsou rozsvíceny v konkrétní barvě na základě urgentnosti.

Barvy kontrolek

Nejdůležitějším vodítkem při rozeznávání významu kontrolek v autě je jejich barva. Kontrolky mohou svítit zeleně, oranžově či červeně. Zelené kontrolky značí funkční systém, a pokud se řidiči rozsvítí, nemusí mít strach, pouze jej o něčem informují.

Oranžová, v některých vozidlech žlutá, už by měla být jakousi varovnou kontrolkou v autě, která říká, že něco není v pořádku. V jízdě je sice možné pokračovat, avšak řidič by měl objevení výstražné kontrolky v autě alespoň na vědomí a jezdit tak opatrněji.

Při nevyřešení problému se může z oranžové kontrolky v autě snadno stát červená.

V poslední řadě červená kontrolka v autě již znamená vážný problém a řidič by měl neprodleně zastavit vozidlo a nejlépe také vyhledat nejbližší servis. Výjimku tvoří červené kontrolky značící nezavřené dveře či zataženou ruční brzdu.

TIP: Při vyřizování problémů oznámených kontrolkou může přijít vhod pojištění auta.

Význam kontrolek v autě

Každý symbol kontrolek v autě přirozeně znamená jinou informaci, a tak pro zjištění, co znamenají kontrolky v autě, je třeba je znát. Některé symboly kontrolek v autě jsou přímo návodné, naopak jiné je třeba si zapamatovat. Co která kontrolka značí? A jak se při jejím rozsvícení chovat?

Brzdové kontrolky

Brzdové kontrolky většinou není nutné řešit ihned, pro bezpečnost jsou však podstatné. Pokud se tedy rozsvítí, řidič by měl ihned zastavit a ujistit se, že je vše v pořádku, aby neohrožoval sebe ani okolí. I u brzdových kontrolek platí barevná klasifikace.

Kontrolka brzd

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1.png.

Tato červená kontrolka v autě značí poruchu brzd. Ve většině případů se rozsvítí kvůli zatažené ruční brzdě, kdy je ještě doplněna výstražným zvukem.

Pokud však začne tato varovná kontrolka v autě blikat, řidič by měl neprodleně zastavit a ujistit se o dostatečné hladině brzdové kapaliny. Vždy se také doporučuje auto odstavit a zavolat do nejbližšího servisu.

Kontrolka brzdového obložení

Oranžová kontrolka v autě se týká také brzd, konkrétně tloušťky brzdového obložení. Není nutné ji řešit ihned, značí totiž, že brzdové obložení vydrží už jen 1 000 km. Vždy je však dobré si při jejím rozsvícení zařídit budoucí cestu do servisu.

Kontrolka systému ABS

Kontrolka systému ABS se rozsvicí poměrně běžně. ABS je systém, který pomáhá proti zablokování brzd. Značí tedy, že brzdy fungují v pořádku, avšak systém ABS nebude např. při smyku fungovat. 

Ze zákona dané povinné ručení může v případě nehody ušetřit finance i starosti.

Najít nejvýhodnější povinné ručení >

Červené kontrolky v autě

Červené kontrolky nelze přehlížet a při jejich rozsvícení by měl řidič vždy zastavit. Některé se dají vyřešit na místě, s jinými je třeba navštívit autoservis. Vždy však dávají najevo, že nelze v jízdě pokračovat.

Kontrolka oleje

Jedna z nejdůležitějších varovných kontrolek v autě, kontrolka tlaku motorového oleje, značí nízký tlak oleje. Při objevení se této kontrolky je nutné neprodleně zastavit, její opomenutí může totiž znamenat vážné škody na motoru.

Po vypnutí motoru, je třeba zkontrolovat manuál vozidla. Ten řidiči pomůže s tím, jaký olej doplnit. Po jeho doplnění by kontrolka měla zhasnout, pokud se tak nestane, je nutné navštívit autoservis.

Kontrolka autobaterie

Rozsvícení této výstražné kontrolky v autě znamená potíže s dobíjením autobaterie, konkrétně poruchu alternátoru. Ten běžně vydrží ještě cestu do servisu, avšak je nutné nejdříve vypnout všechny ostatní elektrické přístroje v autě, konkrétně klimatizaci, rádio.

Větší potíže může způsobit současné rozsvícení kontrolky teploty chladící kapaliny, v tu chvíli je nutné vystoupit z auta a zavolat do servisu.

Kontrolka chladící kapaliny

Tato varovná kontrolka v autě značí přehřátí, vadnou pojistku ventilátoru chlazení či nedostatek chladící kapaliny. Vždy, když se rozsvítí, je třeba ihned zastavit a nechat vychladit motor. Následně řidič musí zkontrolovat zbývající množství chladící kapaliny, pokud ji je méně něž minimum, je třeba ji doplnit.

K tomuto účelu může posloužit i čistá voda, následně je však nutné vozidlo dopravit do servisu, kde hladinu zkontrolují a doplní.

Oranžové kontrolky v autě

Oranžové kontrolky by měly být jakousi výstrahou. Není třeba je řešit ihned, řidič by měl však minimálně jet opatrněji a mít na vědomí, že vozidlo není ve stoprocentním stavu.

Kontrolka posilovače řízení

Kontrolka posilovače řízení říká, že jeho funkce se snížila. Oznámení může změnit svou barvu i na červenou, což značí již úplný výpadek posilovače. Jízda je sice možná i nadále, avšak ovládání automobilu bude značně složitější.

Kontrolka motoru

S kontrolkou řídící jednotky motoru se řidiči setkají nejčastěji. Může se totiž rozsvítit, i pokud jsou použity jiná než běžná paliva, např. bio. Výstrahou může být blikající kontrolka, v tu chvíli je nutné vozidlo dopravit do servisu. Problém může být u katalyzátoru či výfukových plynů.

Kontrolka filtru pevných částic

S kontrolkou filtru pevných částic se setkají pouze řidiči vozidel s dieselovým motorem. Značí, že filtr je zanesený sazemi. Tento problém lze většinou vyřešit jeho samovolným vyčištěním, kterému napomůže rychlá jízda automobilem. Motor se při ní více zahřeje a saze spálí.

Může se stát, že samovolná regenerace filtru neproběhne, v tu chvíli je třeba navštívit servis, kde bude filtr vyčištěn manuálně.

Kontrolka airbagů

Kontrolka značící nefunkčnost airbagů se může objevit i při dočasném výpadku elektroniky v autě. Vždy je však dobré pro bezpečnost sebe i spolujezdců navštívit servis a ujistit se, že bezpečnostní airbagy fungují, jak mají. 

Kontrolka pneumatik

S kontrolkou tlaku v pneumatikách se lze setkat i při již zmiňované poruše ABS. Kontrolka značí, že pneumatiky je potřeba dohustit. To lze jednoduše provést na většině čerpacích stanicích, kde navíc řidič může zkontrolovat přesné údaje o tlaku v pneumatikách. 

Kontrolka žhavení

Za běžných podmínek se řidič s kontrolkou žhavení setká při nastartování auta, následně by však měla zhasnout. Pokud i nadále kontrolka svítí, znamená to, že systém žhavení automobilu může být poškozený.

Při problikávání kontrolky je možná porucha vznětového motoru. Doporučuje se ihned navštívit servis.

Na co dát kromě kontrolek pozor?

Při rozsvícení kontrolky se nemusí řidič lekat, avšak měl by jim přikládat dostatečný význam. Preventivní prohlídka v servisu trvá jen chvíli a může zachránit i životy. Některé části vozidla jsou kontrolovány také při evidenční kontrole.

Před každou jízdou je třeba se ujistit, že je automobil v dobrém stavu a jeho výbava je aktuální, to platí hlavně v zimní sezóně, kdy jsou podmínky pro ovládání auta složitější. 

Pro všechny případy je dobré mít sjednané havarijní pojištění či povinné ručení. Ty mohou řidiče uchránit před finančními i jinými starostmi. Navíc najít to nejlevnější havarijní pojištění či zákonné pojištění vozidel lze jednoduše díky kalkulačce.