Kapaliny v autě a motoru – chladicí, provozní – jak často měnit?

Pohonné hmoty nejsou jedinou nezbytnou kapalinou do auta. Každý řidič musí pravidelně kontrolovat také další provozní kapaliny, například motorový olej nebo chladicí kapalinu. Jak často je měnit a jaké druhy provozních kapalin vůbec existují? Které kapaliny v autě lze doplnit či vyměnit svépomocí a které vymění v servisu?

Pojem provozní kapaliny je každému řidiči dobře známý, stejně tak pojem kontrolky v autě, které na docházející kapaliny v motoru upozorní. Je však důležité mít na paměti, že systémem včasné výstrahy většinou bývají vybavena pouze nejmodernější vozidla. U starších aut se kontrolky rozsvítí až na poslední chvíli, popřípadě se nerozsvítí vůbec.

Kapalin do auta existuje několik, konkrétně se jedná o:

  • směs do ostřikovačů
  • brzdovou kapalinu
  • motorový olej
  • hydraulické oleje
  • chladicí kapalinu

Pod kapotou se tedy nachází celkem pět nalévacích míst. Nebývá těžké je najít, jelikož ve většině případů nesou specifické označení.

Některé kapaliny jsou pro jízdu zcela nezbytné, bez jiných se lze po určitou dobu obejít. Příkladem nezbytné kapaliny do auta jsou již samotné pohonné hmoty, tedy benzin či nafta. Jak je to s ostatními druhy kapalin?

Provozní kapaliny v autě – druhy

O kapalinách v autě je nutné mít přehled. Řidiči je musí průběžně kontrolovat a jednou za čas doplňovat. V opačném případě by se mohlo stát, že dojdou v tu nejméně vhodnou chvíli. Následkem pak může být i dopravní nehoda.

Jaké jsou druhy provozních kapalin v autě, jakou mají funkci a co dalšího by o nich měl každý řidič vědět?

Směs do ostřikovačů

Jedním z druhů provozních kapalin v autě, které se vyměňují velmi snadno, je směs do ostřikovačů. Existují dvě varianty – letní a zimní (nemrznoucí). Funkcí této kapaliny je lepší umytí předního skla. Na rozdíl od čisté vody si poradí i se silnějšími nečistotami, zbytky hmyzu apod.

V době, kdy mrzne, je velmi důležité používat nemrznoucí směs. Letní verze této kapaliny by totiž ve vstřikovačích mohla zamrznout, což by rozhodně nebylo žádoucí.

Směs do ostřikovačů se mění jednoduše tehdy, když dojde. Vyplatí se s sebou vozit náhradní – v případě potřeby ji lze hned doplnit, díky čemuž nehrozí špinavé čelní sklo znesnadňující řízení. Na to, že voda do ostřikovačů dochází, upozorní kontrolka. Pokud ji vozidlo nemá, je nutné podívat se pod kapotu a množství kapaliny zkontrolovat.

Obecně se bez této kapaliny auto nějakou dobu obejde. Je však třeba počítat s tím, že bez směsi do ostřikovačů bude těžší umýt hodně špinavé čelní sklo, kvůli čemuž se může výrazně snížit viditelnost. Pokud navíc dojde k nehodě a sklo nebude čisté, hrozí řidiči pokuta.

Brzdová kapalina

Jak vyplývá už ze samotného názvu této provozní kapaliny, brzdová kapalina je nezbytná pro fungování brzd. Jedná se tedy o jednu z nejdůležitějších provozních kapalin v autě. Čas od času se musí vyměnit, protože postupně přestává fungovat. Je velmi důležité na její výměnu myslet, jelikož bez brzdové kapaliny zkrátka auto přestane brzdit, popřípadě nebude brzdit dostatečně.

Výměna je obecně doporučována po 40 až 80 tisících najetých kilometrů, popřípadě každý druhý až třetí rok. Sama od sebe by brzdová kapalina neměla ubývat. Její případné ubývání signalizuje problém, s jehož řešením poradí v autoservisu.

Že je něco v nepořádku, lze poznat podle blikající a pípající kontrolky brzd. Výměna či doplnění brzdové kapaliny není úkon pro laiky, je tedy třeba využít služeb profesionálů.

Nádoba na brzdovou kapalinu se většinou nachází za motorem na pravé straně. Víčko je buď žluté, nebo alespoň označené žlutým znakem brzdového obložení. Rovněž na ní může být nápis DOT a několik čísel. Nádoba je často opatřena také ryskou, podle které lze hladinu brzdové kapaliny ověřit.

Motorový olej

Výměna motorového oleje je rovněž velmi důležitá. Funkcí motorového oleje je totiž promazání motoru. Pokud olej chybí, hrozí, že se motor zadře. Stav oleje je proto nutné průběžně kontrolovat. Jakmile se rozsvítí příslušná kontrolka, měl by řidič raději ihned zastavit.

Množství oleje lze snadno ověřit pomocí měrky, která se vsune do olejové vany motoru. Hladina by měla dosahovat zhruba do poloviny mezi ryskami MIN a MAX. Auto musí stát rovně, respektive na vodorovné ploše. Před ověřováním množství motorového oleje je také potřeba nechat motor vychladnout.

Opatrnosti není nikdy dost, proto se kontrolu této kapaliny v motoru doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně. Důvod je nasnadě – olej pomalu, ale jistě ubývá a musí se tedy doplňovat. Občas je potřeba vyměnit olej v motoru úplně. Doplnění i výměnu zvládne každý řidič sám.

Doporučený interval výměny je jednou ročně, popřípadě po ujetí 15 až 20 tisíc kilometrů.

Hydraulické oleje

Hydraulický olej může představovat kapalinu do posilovače řízení. Pokud tedy auto posilovač řízení má, je nutné stav hydraulického oleje pravidelně kontrolovat. Jeho nedostatek se případně projeví tak, že nelze pořádně otáčet volantem.

Nádoba na hydraulický olej do posilovače je většinou plastová s kovovým uzávěrem. Ve většině případů nese označení Power Steering Fluid. Minimální a maximální hladina oleje bývá označena ryskami MIN a MAX.

Dále se hydraulický olej nachází v automatické převodovce. Výměna je náročná a je tedy nutné o ni zažádat v autoservisu.

Nedostatek hydraulických olejů obecně vzato není tragédie a nějakou dobu bez nich jezdit lze. Samozřejmě je namístě doplnit je co nejrychleji, aby zbytečně nedocházelo k případným technickým závadám.

Chladicí kapalina

Další kapalina v motoru, která zastává důležitou úlohu. Motor bez chladicí kapaliny jednoduše nepoběží, jelikož nemůže odcházet přebytečné teplo vytvořené ve válcích. Kromě prevence přehřátí motoru lze od chladicí kapaliny očekávat také antikorozní ochranu.

Výhodou je, že chladicí kapalinu lze snadno vyměnit svépomocí. Množství kapaliny ukazuje ryska na chladiči. Chladicí kapalina se kupuje buď jako koncentrát, který se naředí destilovanou vodou, nebo jako již připravená směs. Konkrétní vlastnosti chladicí kapaliny by vždy měly být v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Množství chladicí kapaliny v autě je nutné hlídat, protože při jejím nedostatku hrozí již zmíněné přehřátí motoru, v krajním případě i jeho nenávratné poškození. Velmi důležité je to hlavně u starších automobilů, kterým chladicí kapalina může ubývat. Na přehřívání sice upozorní kontrolka, tu je však možné jednoduše přehlédnout.

Chladicí kapalina – znak, symbol

Výměnu nelze provést bez toho, aby řidič věděl, jak je nádržka na chladicí kapalinu označena. Existuje nějaký speciální znak pro chladicí kapalinu, popřípadě symbol pro chladicí kapalinu na palubní desce?

Symbol chladicí kapaliny se mezi kontrolkami samozřejmě nachází. Má podobu červeného teploměru s vlnkami. Jeho rozsvícení značí přehřívání motoru (= nedostatek chladicí kapaliny).

Nádobu na chladicí kapalinu značí modré víčko. Při ověřování množství chladicí kapaliny je nutné, aby auto stálo na rovném povrchu, stejně jako v případě kontroly motorového oleje. Hladinu chladicí kapaliny značí rysky.

Chladicí kapalina je většinou barevná (modrozelená, červená, modrá). Pokud jí je v motoru málo, lze ji dolít kapalinou stejné barvy, popřípadě destilovanou vodou. Před doléváním je doporučeno nechat vůz vychladnout, protože se chladicí kapalina v autě může ohřát až na 120 °C.

Jak často měnit chladicí kapalinu?

Zbývá ještě objasnit, jak často chladicí kapalinu měnit. Intervaly výměny závisí především na doporučení výrobce automobilu. Obecně je doporučováno měnit chladicí kapalinu jednou za tři až pět let, přičemž platí, že lepší je dřívější než pozdější výměna.

Provozní kapaliny v autě a motoru – přehled

Pro snazší orientaci je níže uveden stručný přehled provozních kapalin v autě a motoru, včetně informace, jak často danou kapalinu měnit.

  • směs do ostřikovačů – slouží k lepšímu umytí čelního skla, mění se jednoduše tehdy, když dojde
  • brzdová kapalina – umožňuje fungování brzd, mění se jednou za dva až tři roky (po 40 až 80 tisících kilometrů)
  • motorový olej – zabraňuje zadření motoru, mění se cca jednou za rok (po 15 až 20 tisících kilometrů)
  • hydraulické oleje – jsou nezbytné pro správné fungování automatické převodovky a posilovače řízení, interval výměny je individuální, je nutné jejich množství kontrolovat
  • chladicí kapalina – zabraňuje přehřání a korozi motoru, mění se jednou za tři až pět let

O provozních kapalinách v autě musí mít řidič přehled. Obecně platí, že se auto nějakou dobu obejde bez směsi do ostřikovačů a hydraulických olejů. Nedostatek či absence ostatních kapalin v autě a motoru s sebou nese riziko nehod a dalších problémů, které mohou mít vážné následky.