Press enter to see results or esc to cancel.

Výpověď

Ukončení pojistné smlouvy ze strany klienta, a to do dvou měsíců od jejího uzavření. Výpovědní lhůta je stanovena na 8 dní.