Press enter to see results or esc to cancel.

Platnost pojištění

Určitá doba, na kterou je pojištění sjednáno.