Press enter to see results or esc to cancel.

Krádež

Zmocnění se a přivlastnění si určité věci pachatelem. A to tím, že překoná překážky, které ji před odcizením chrání.