Press enter to see results or esc to cancel.

Bydliště

Právní pojem, který označuje místo, kde se člověk trvale zdržuje, tedy kde přímo bydlí.