Škodové pojištění

Typ soukromého pojištění, jehož úkolem je nahradit pojistnou škodu vzniklou v důsledku pojistné události.