Repatriace

Typ služby, která bývá součástí cestovního pojištění. V případě jeho uzavření ji běžně pojišťovny nabízejí svým klientům. Jedná se o převoz zraněného či jeho ostatků ze zahraničí zpět do České republiky.

V případě, že by tuto službu neměl klient sjednanou, hradí převoz přímo on sám nebo jeho pozůstalí.