Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je typ smluvního pojištění, které uzavírá klient s příslušnou pojišťovnou před cestou do zahraničí. Pojištění zahrnuje úhradu léčebných výloh při úrazu nebo onemocnění. Dále také úhradu škody způsobenou například ztrátou zavazadla.

V případě, že cestujete do zahraničí autem, je vhodné zkontrolovat své povinné ručení.

Ve smlouvě je vždy uveden limit pojistného plnění. V případě, že výdaje tento limit překročí, musí zbytek hradit pojištěnec ze svého.

Součástí cestovního pojištění by měla být i asistenční služba. Ta pomáhá s hledáním lékaře v zahraničí, zajišťuje tlumočení či poskytnutí finanční záruky zdravotnickému zařízení, kde byl klient léčen.