Cestovní pojištění

Typ smluvního pojištění, které uzavírá klient s příslušnou pojišťovnou před cestou do zahraničí. Pojištění zahrnuje úhradu léčebných výloh při úrazu nebo onemocnění. Dále také úhradu škody způsobenou například ztrátou zavazadla.

Ve smlouvě je vždy uveden limit pojistného plnění. V případě, že výdaje tento limit překročí, musí zbytek hradit pojištěnec ze svého.

Součástí cestovního pojištění by měla být i asistenční služba. Ta pomáhá s hledáním lékaře v zahraničí, zajišťuje tlumočení či poskytnutí finanční záruky zdravotnickému zařízení, kde byl klient léčen.