Přepojištění

Také nadpojištění, je situace, která nikdy nesmí nastat. Znamená totiž, že předmět je při ní pojištěn vyšší částkou, než je jeho samotná cena. Pokud dojde k pojistné události, je možné vlastní plnění stanovit maximálně na výši rovnou celkové škodě. Tedy částce, která se rovná maximální ceně pojištěného předmětu.