Pracovní cesta

Cesta, která slouží k plnění pracovních úkolů, k čemuž dal příkaz zaměstnavatel. Při pracovní cestě je vždy ustanoven dopravní prostředek, účel cesty, doba jejího trvání a podobně.

V případě pracovní cesty do zahraničí je důležité sjednat si cestovní pojištění.

TIP: Nabízí se možnost sjednat si cestovní pojištění u VZP nebo cestovní pojištění u ZPMV ČR.