Počátek pojištění

Za počátek pojištění se považuje doba, kdy pojištění vstoupí v platnost. Tato doba vždy musí být uvedená ve formě data v pojistné smlouvě. Počátek pojištění lze vyjednat už ode dne, kdy došlo k podpisu smlouvy. Nicméně jde i odložit třeba o měsíc nebo dva.

Od tohoto dne má vlastník vozidla platné své povinné ručení. V případě nehody bude z jeho povinného ručení případná škoda, způsobená druhé osobě, uhrazena.