Počátek pojištění

Za počátek pojištění se považuje doba, kdy pojištění vstoupí v platnost. Tato doba vždy musí být uvedená ve formě datapojistné smlouvě. Počátek pojištění lze vyjednat už ode dne, kdy došlo k podpisu smlouvy. Nicméně jde i odložit třeba o měsíc nebo dva.

V případě pojištění se může jednat o povinné ručení, havarijní pojištění nebo cestovní pojištění.

Od tohoto dne má vlastník vozidla platnou svou pojistku na auto. V případě nehody bude z jeho povinného ručení případná škoda, způsobená druhé osobě, uhrazena.