Obecná cena

Určitá částka, které může pojištěný dosáhnout. A to v případě, že prodá předmětnou věc v určitém čase a místě pojištění.