Návratný vklad

Pojistné, které je vloženo najednou ihned na začátku pojištění. Pravidelné pojistné je placeno samo z výnosů. Kompletní vklad, jenž je navýšený o úrok a podíly na výnosech, je vrácen zpátky na konci pojištění.