Doba nezbytného léčení

Určité časové období, které je nutné k tomu, aby došlo k rekonvalescenci po nehodou způsobeném úrazu. Po skončení této doby je stanovena celková výše pojistného plnění, kterou poškozený získá.