Poškozený

Určitá osoba, které byl způsoben určitý typ újmy. Újma může být jak majetková, tak na jeho zdraví.

Pro případ nehody je dobré mít sjednané i havarijní pojištění na auto.

V případě povinného ručení, je poškozený ten, jemuž byla vozidlem viníka způsobena škoda. Tu pak hradí viník ze svého povinného ručení.