Akceptace

Přijetí návrhu pojistné smlouvy, který je tímto uznán za platný. K tomu dojde v případě, že splňuje všechny podmínky stanovené pro daný typ pojištění.