Akceptace

Akceptace neboli přijetí návrhu pojistné smlouvy, který je tímto uznán za platný. K tomu dojde v případě, že splňuje všechny podmínky stanovené pro daný typ pojištění.

Akceptovány musí být všechny smlouvy, aby mohly být platné a mohlo být poskytnuto požadované pojistné plnění v případě pojištění.

Sjednat povinné ručení >

Akceptace nemusí být výslovná, ale musí z ní být vždy patrný souhlas s uvedeným obsahem smlouvy, např. poskytnutí požadovaného plnění.