Press enter to see results or esc to cancel.

Spolucestující osoba

Člověk, který cestuje společně s pojištěným. Je s ním také uveden v jedné pojistné smlouvě či ve stejném cestovním dokladu.