Press enter to see results or esc to cancel.

Škodové pojištění

Typ soukromého pojištění, jehož úkolem je nahradit pojistnou škodu vzniklou v důsledku pojistné události.