Press enter to see results or esc to cancel.

Přepojištění

Také nadpojištění, je situace, která nikdy nesmí nastat. Znamená totiž, že předmět je při ní pojištěn vyšší částkou, než je jeho samotná cena. Pokud dojde k pojistné události, je možné vlastní plnění stanovit maximálně na výši rovnou celkové škodě. Tedy částce, která se rovná maximální ceně pojištěného předmětu.