Press enter to see results or esc to cancel.

Podpojištění

Jde o situaci, ve které pojistná částka stanovená ve smlouvě je nižší, než pojistná hodnota majetku, který byl pojištěn.