Press enter to see results or esc to cancel.

Asociace pojišťoven

Zájmové sdružení, jehož hlavním úkolem je zejména koordinace spolupráce jednotlivých pojišťoven. A dále pomoc při zabezpečování jejich společných cílů.

Snaží se i zmírnit rozpory mezi jednotlivými pojišťovnami. Také vytváří nástroje, které mají zabránit pojistným podvodům a stanovuje pravidla etického chování v oblasti pojišťovnictví.

Více informací na www.cap.cz/