Smrtí majitele automobilu poplatky za povinné ručení nekončí. Pozůstalí by s tím měli počítat

Odchod milovaného člověka na věčnost, vyřizování pozůstalosti a dědictví doprovázejí rozjitřené emoce. Pozůstalí by i přes to neměli zapomínat, že ani takové maličkosti, jako je zákonné pojištění, stále platí, a je nutné je pravidelně uhradit.

Povinnost hradit autopojištění stále platí

Zatímco po smrti dochází k zániku pojištění, v případě povinného ručení tomu tak v žádném případě není. Naopak, na jeho platnosti se nic nemění, a to především proto, že provoz automobilu s odchodem jeho vlastníka na věčnost zkrátka nekončí. Ze zákona každé vozidlo, které je provozováno, musí být pojištěno. Nemusí se přitom vůbec pohybovat na vozovce a účastnit se dopravního provozu. Stačí jen to, že má pořád státní poznávací značky.

Pozůstalí na tento problém často zapomenou, autopojištění přestanou a platit a ve výsledku je čeká vysoká pokuta. Sankce se vyšplhá obzvláště vysoko, zejména pokud se jedná o starší nebo ojeté vozidlo. To pak její výše často překročí jeho hodnotu.

Odevzdání SPZ vyřeší problémy

Rozhodující přitom bývá právě dědické řízení. V případě, že nikdo z pozůstalých vozidlo nepotřebuje, může ho notář vyřadit z provozu tím, že dočasně odevzdá poznávací značky do depositu. Tím taktéž odpadne povinnost hradit zákonné pojištění odpovědnosti. Do pojišťovny pak již stačí zaslat kopii úmrtního listu s výpovědí pojistné smlouvy a kopií velkého technického průkazu, ve kterém je dočasné vyřazení auta z provozu vyznačeno. Pokud se ale toto neučiní, je automobil i nadále brán jako užívaný, neboť do konce dědického řízení zůstává v platnosti i původní pojistná smlouva a autopojištění je tak nutné pravidelně uhradit.

Pokuta za každý nepojištěný den

Pokud tomu tak není, za každý den, kdy zákonné pojištění vozidla není uhrazeno, se vypočítává poplatek do Garančního fondu, který v průměru činí 50 – 70 Kč za den. Pokud tedy není povinné ručení uhrazeno za celý rok, výsledná částka snadno přesáhne 20 tisíc, a tím často i cenu starého vozidla. Pozůstalí by proto na tuto skutečnost neměli zapomínat, a pokud se auto rozhodnou nepoužívat, měli by odevzdat SPZ. V opačném případě jim bohužel hrozí velmi nemilé překvapí v podobě vysokých pokut.