Výpověď

Ukončení pojistné smlouvy ze strany klienta, a to do dvou měsíců od jejího uzavření. Výpovědní lhůta je stanovena na 8 dní.

Je důležité vědět, za jakých podmínek a kdy lze podat výpověď povinného ručení.