Správa pojištění

Určitý okruh činností, který má za úkol udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.