Osoba blízká

Za osobu blízkou jsou podle české právní kategorie považováni přímí příbuzní, manželé, registrovaní partneři či sourozenci.

V určitých případech mohou být za osoby blízké považovány i právnické osoby.