Krátkodobé pojištění

Typ pojištění, který se uzavírá mezi klientem a příslušnou pojišťovnou na dobu určitou. Tato doba nebývá delší než jeden rok. Jeho cílem je chránit řidiče, kteří nemají uzavřené povinné ručení před hrozícími sankcemi.