Krádež

Zmocnění se a přivlastnění si určité věci pachatelem. A to tím, že překoná překážky, které ji před odcizením chrání. Krádež je jedním z nejčastějších trestných činů.

Při krádeži motorového vozidla Vám pomůže havarijní pojištění.

O krádež se jedná v případě odcizení cizí věci, která má hodnotu vyšší než 10 000 Kč.

V případě krádeže motorového vozidla je nutné prověřit, zda bylo vozidlo opravdu odcizeno, dále prověřit všechny možnosti a pokud ani v tomto případě nebylo vozidlo nalezeno, nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR a v případě havarijního pojištění nahlásit pojišťovně tuto pojistnou událost.