Excedent

Vyjadřuje část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění další pojišťovně nebo pojišťovnám. K postoupení excedentu může dojít mezi pojišťovnami, které jsou v zajišťovacím poměru.