Evropský pojišťovací výbor

Známý také pod zkratkou CEA. Jde o mezinárodní dobrovolné sdružení asociací pojistitelů. Soustředí se zejména na vydávání směrnic a pokynů týkajících se pojišťovnictví v rámci celé Evropské unie.

Zajímavostí je, že oficiální sídlo je v Paříži, ale hlavní pracoviště v Bruselu.

Více informací na www.insuranceeurope.eu