Bydliště

Jedná se o právní pojem, který označuje místo, kde se člověk trvale zdržuje, tedy kde skutečně bydlí. Je ovšem nutné rozlišit pojem bydliště a trvalé bydliště, které má pouze evidenční charakter, i když se může často jednat o stejnou adresu.

Na adresu bydliště vždy chodí pojištěnému poštou zelená karta s povinným ručením.

Bydliště je právně upraveno v občanském zákoníku pod § 80, který uvádí, že bydliště je v místě, kde se člověk zdržuje s úmyslem zde žít a to s výhradou změny okolností trvale.

V případě, že člověk sjednává povinné ručení nebo i havarijní pojištění na auto, musí vždy uvádět adresu bydliště a to i v případě, že by chtěl pojištěný podat výpověď povinného ručení.

S bydlištěm nutně nemusí souviset především sídlo podnikatele nebo pouze adresa, která je určená k doručování. Není ovšem vyloučeno, aby měl člověk více bydlišť nebo naopak neměl žádné.