Atomový pool

Sdružení, které má za cíl spojit finanční zdroje více pojistitelů. A to za účelem krytí atomového rizika.

Atomový pool se nejprve musí zřídit na úrovni dané země. Potom je možné stát se členem mezinárodního sdružení.

Více na www.nuclearpool.cz