Press enter to see results or esc to cancel.

Pojistná hodnota

Pojistná hodnota představuje nejvyšší možnou výši majetkové újmy, která by mohla být pojistnou událostí způsobena.