Press enter to see results or esc to cancel.

Frekvence placení pojistného

Každý klient by měl mít možnost se s pojistitelem dohodnout na tom, jak často bude platit pojistné. Typické jsou půlroční nebo roční platby.