Press enter to see results or esc to cancel.

Excedent

Určitá část škody, kterou pojišťovna podstoupila z převzatého pojištění jiné pojišťovně, se kterou je v zajišťovacím poměru.