Press enter to see results or esc to cancel.

Akutní onemocnění

Určité onemocnění, ke kterému dojde náhle. Vždy přímo ohrožuje život nebo zdraví člověka a vyžaduje neodkladné lékařské ošetření či péči.