Výluky z pojištění

Jedná se o věci, které jsou z nějakého důvodu vyjmuty z pojistného krytí. V případě, že budou poškozeny nebo zničeny, pojišťovna jejich ztrátu hradit nebude.

Nabízí se i možnost sjednání povinného ručení online z pohodlí domova.