Pojišťovací činnost

Všechny možné činnosti nějak související s výkonem pojišťovnictví.

Patří sem například: uzavírání pojistných smluv s pojistitelem, a to podle zvláštních právních předpisů. Dále zajišťování asistenčních služeb, zpracování osobních údajů klientů pojišťoven, a tak dále.

Kromě toho do pojišťovací činnosti náleží i nakládání s aktivy, uzavírání smluv se zajišťovnami a také zábranná činnost.