Pojišťovací agent

Právnická nebo fyzická osoba, která – na základě smlouvy s příslušnou pojišťovnou – provádí zprostředkování jejích služeb.