Nahodilá událost

Situace, ke které dojde naprosto spontálně a nečekaně. Na druhou stranu však nikdy nemusí nastat. Jelikož se však s možným rizikem, že tato situace nastane, počítá, uzavírá se příslušné pojištění.

V případě, že splní všechna kritéria stanovená v pojistné smlouvě, stane se z ní pojistná událost.