Kapitalizace

Jedná se o shrnutí celkového kapitálu pojišťovny. To zahrnuje všechen výnos z příslušného kapitálu, náklady a vše ostatní, co daná pojišťovna platí.