Devinkulace

Zrušení vinkulace, díky čemuž dojde k uvolnění dispozičního práva. Tím pak i ke zániku povinnosti vyplácení pojistného plnění ze strany třetí osoby, například věřitele.